Dodatkowe opracowanie

W obrębie opracowania dodatkowego świadczymy usługi z zakresu:

 • kompletowania dokumentacji projektowej,
 • uzyskiwania dokumentacji technicznej,
 • prowadzenia ekspertyz budowlanych,
 • przeprowadzania inwentaryzacji budowlanej,
 • opiniowanie projektów budowlanych,
 • konsultacji z rzeczoznawcami,
 • nadzoru budowlanego,
 • nadzoru inwestorskiego,
 • tworzenia prognoz oddziaływania na środowisko,
 • tworzenia projektu wykonawczego,
 • przygotowania dokumentacji przetargowej,
 • przygotowanie kosztorysu inwestorskiego,
 • uzyskania pozwolenia na budowę.
 • tworzenie wizualizacji fotorealistycznych.

 

Kartka i ołówek